Matkavarustus

Matkavarustus jaguneb isiklikuks ja grupivarustuseks

Grupivarustuse hulka kuuluvad tehniline varustus sõltuvalt matkaliigist, telgid, apteek, remondivahendid, priimused, sidevahendid, orienteerumisvahendid jne.
Grupivarustus ühepäevasele matkale.
Grupivarustus mitmepäevasele matkale.
Isikliku matkavarustuse hulka kuuluvad jalanõud, riietus, tehniline varustus sõltuvalt matkaliigist, seljakotid, alusmatid, magamiskotid, toidu- jooginõud.

Varustuse pakkimine, jaotamine grupis.